Program för intensivkurs i jägarexamen

Kursprogrammet följer Jägarnas Riksförbunds bok Kunskap för jakt, samt den lagstiftning som finns
inom områdena jakt, vapen och viltvård. Till detta kommer kursledarens mångåriga erfarenhet av praktisk
jakt och viltvård samt engagemang inom olika organisationer och föreningar.
 

Fredag  
09.00 Kursstart med information, kursupplägg etc
09.30 Fika
10.00 - 12.00 Ekologi. Jaktbara arter i Sverige. Högvilt.
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Forts högvilt. Rovdjur
14.30 - 14.45 Fika
14.45 - 17.00 Olika jaktmetoder på högvilt. Rådjur, hardjur, bäver, lodjur
17.00 Avslutning för dagen för de som inte övernattar
18.00 Middag för de som övernattar
19.00 - 21.30 Filmvisning, genomgång av dagen, eftersnack
21.30 Fika
   
Lördag  
08.30 - 08.45 Mårddjur
08.45 - 09.30 Skogshöns och jaktmetoder
09.30 - 10.00 Fika
10.00 - 10.45 Fälthöns och jaktmetoder
10.45 - 11.00 Jaktmetoder
11.00 - 12.00 Andfåglar, simänder och jakt
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.45 Dykänder och jakt
13.45 - 15.00 Gravänder, gäss
15.00 - 15.15 Fika
15.15 - 17.00 Skrakar, beckasiner, måsar, kråkfåglar, rovfåglar
17.00 Avslutning för dagen för de som inte övernattar
18.00 Middag för de som övernattar
19.00 - 21.30 Vapen och vapenköp, genomgång av dagen, eftersnack
21.30 Fika
   
Söndag  
08.30 - 09.30 Viltvård och jaktens organisation
09.30 - 10.00 Fika
10.00 - 10.30 Skydd och foderväxter
10.30 - 11.15 Vapen och skytte, ammunition
11.15 - 12.00 Eftersök, slakt
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Genomgång av kursmaterial
15.00 - 15.15 Fika
15.15 - 16.00 Forts genomgång av kursmaterial
16.00 Teoriprov
17.30 Kursen avslutas
   

Exempel på studiepass: När vi tittar på t ex älgen under kapitlet högvilt går vi igenom dess sinnen, hornutveckling,
åldersbestämning, utseende och anatomi, brunst, kalvning, biotopval och näring, födoval, stresskänslighet. Vi
tittar samtidigt på hur man jagar djuret, vilka vapen och hundar som är lämpliga. Dvs man får en helhetsbild
över det specifika djuret, vilket underlättar inlärningen. 
Viltvården är ett viktigt kapitel. Där ingår bl a biotopvårdsåtgärder, djurstammens sammansättning och
fodertillgång, storlek på stammarna.
Den teoretiska delen om vapen innehåller bl a vapnets uppbyggnad och delar och inte minst anpassning,
riktmedel, inskjutning och ammunition. 
Avsnittet jakten innehåller den stilla jakten, den rörliga jakten, jakt med hund, eftersök efter skadat vilt,
att fånga vilt, jakttider mm. Vi tar även upp att ta vara på bytet, urtagning, avpälsning etc.
Jaktens organisation innehåller bl a viltforskning, vart går pengarna som jägarna betalar in till jaktfonden,
”det statliga jaktkortet”.
Jaktlagstiftningen: Jakten och jaktlagen, vem får jaga? Vem bär ansvaret på jakten?, annans mark,
trafikviltolyckor mm.

Teorikursen avslutas på söndag kväll med det skriftliga provet på 70 frågor, där alla klarar av provet
och har första delen av jägarexamen avklarad. Provet hålls av provledare som är godkänd av
Naturvårdsverket och Polisen. Hittills har alla våra deltagare klarat teoriprovet på första försöket!
Teoriprovet måste vara godkänt för att man ska få fortsätta med de praktiska delarna. Den som inte tänker
jaga utan vill gå kursen för att lära sig mera om djur och natur kan avsluta kursen här.

Innan alla går hem har kursdeltagarna delats in i skyttegrupper och fått en tid på skjutbanan för
inpassning av vapen som de lånar för träningsskjutning av hagel och kula för skjutproven. Skytteträning
sker sedan utifrån individuellt behov, under minst en dag. När deltagaren är klar för prov bestäms tid
och det praktiska provet som består av skytte, avståndsbedömning och säkerhet genomförs med godkänd
provledare.

Vårt kursupplägg och innehåll innefattar allt det som är viktigt för att våra deltagare ska klara att ingå i
ett jaktlag och ta ansvar för jakten. Vi utbildar jägare med ansvar, som dödar med första skottet på
rätt djur. Vi utbildar INTE jägare som inte bedriver jakt på ett jägarmässigt sätt. Vi tar t ex avstånd från
packjakt som stressar djuren, att avlossa skott på för långa avstånd, att skjuta moderdjur före avkomma.

Det finns en mängd företag och organisationer som anordnar kortkurser i jägarexamen. Jämför gärna 
kursupplägg/kursinnehåll, erfarenhet och priser.  

Lycka till på kursen!