Jägarexamen.

Den teoretiska delan av Jägarexamen testas från och med 2021 med ett digitalt teoretiskt prov där frågorna (70 st.) väljs slumpmässigt ur en frågebank på ett stort antal frågor som Naturvårdverket tagit ut. 60 måste vara rätt för att provet skall godkännas.


Nedanstårnde  länk till Naturvårdsverket visar vad som krävs för att genomföra och klara det digitala kunskapsprovet. 


https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/jakt-och-vilt/jaktkort-och-jagarexamen/provtagare-for-jagarexamen


Vi är f.n. störst i Sörmland på Jägarexamen. Vår utbildning för jägarexamen är en komplett intensivutbildning, där inriktning och omfattning har utformats för att ge en välmotiverad deltagare mycket goda chanser att klara de obligatoriska proven.


Utbildningen omfattar:


  • 5 dagar teori (ca 35 timmar inkl. prov)
  • Digitalt examensprov på teori.
  • Minst 1- 2 dagar skytteträning inför skjutprovet, beroende på tidigare erfarenhet.
  • 1 dag obligatoriska skjutprov, som omfattar, hagel, kula, avståndsbedömning och säkerhet. Såväl det teoretiska provet som skjutproven genomförs av oberoende provledare som har godkänts av Naturvårdsverket och Polisen.


Kursavgiften är 7.995 kronor


1. Kursen börjar med anmälan på info@jaktutbildningsormland.se där namn, adress och telefon måste anges. Använd gärna anmälningsformuläret. 


2. 3-4 veckor före kursstart kommer tre kursböcker att sändas hem till dig för självstudier. 


3. Kursen genomförs lördag-söndag samt fredag-lördag-söndag i slutet av den kommande veckan. Innehållet i kursböckerna kommer att gås igenom från morgon till kväll under kursdagarna. Teoriprovet genomförs i slutet av den sista kursdagen. De är viktigt att studera litteraturen noga redan innan kursdagarna annars blir det svårt att klara provet då teorin är mycket omfattande.


Kursavgiften avser kursböcker, 5 dagar teori, lunch och fika alla teoridagarna samt 2 dagar skytteträning samt lån av vapen under skytteträningen.


Kursavgiften täcker inte kostnader för ammunition, lerduvor samt hyra av skjutbana. Dessa kostnader betalas till skyttetränaren.


Kursavgiften täcker inte heller avgifter för proven. Dessa avgifter betalas till provledarna.