Älgjakt i Västerbotten

2022

Du inbjuds att deltaga i älgjakt under premiärdagarna i september och jakt på småvilt övrig tid.


Är du intresserat så kan du bli medlem i och jaga tillsammans med ett erfaret jaktlag.


Bekvämt boende, avskildhet och möjlighet att välja mellan egenlagad mat eller restaurangmat gör att mat och boende passar de flesta. För mer information om jakten, kontakta Roland Karlsson.