Om oss


Jaktutbildning Sörmland ägs och drivs av Roland Karlsson.


Företaget sysslar med utbildning inom jakt, skytte rådgivning inom viltvård.


Grundfilosofin är att utbilda jägare som har god kunskap om djur, natur och säkerhet vid jakt. Vi strävar efter att lära ut en helhetssyn på jakt och viltvård, inte bara hur man laddar ett vapen och skjuter djur.


Roland, som ansvarar för kurserna, har jagat sedan barnsben och har en rik erfarenhet av jakt i alla dess former.


Han har också under många år varit aktiv i inom olika jaktorganisationer. Roland värnar mycket om viltet och naturen, bl a har han vunnit tävlingar kring skapande av bra förutsättningar för viltet.